South Sydney Rabbitohs Baby - Infant Socks

South Sydney Rabbitohs Baby - Infant Socks


  • 2 pack
  • Nonslip soles
  • 78%  cotton, 20% nylon, 2 % elastane
  • Licensed NRL product

0- 1  age 0 -6 months

1 - 2 age 6 -12 months

2- 4 age 12 - 24months